Електронна Заявка /
Планинско Изкачване Българка 2023 г.


Съст. №:
Клас:
Състезател (АСК):
Пилот - Име и Фамилия:
Съст. Лиценз №:
Телефон за връзка:

Данни за Автомобила:

Марка: Модел:
Кубатура: Шаси №:
Техн. Паспорт №: Хомолог. фиш №

Чрез изпращането на електронната заявка, състезател и водач декларираме, че са ни известни разпоредбите на МСК, специалния правилник за провеждане на планинско автомобилно състезание, Наредбата на АФБ и допълнителния правилник и се задължаваме стриктно да ги спазваме.